Vũ Trọng Phụng và sự phê phán ‘Âu hóa’ sắc sảo hiếm có

Vũ Trọng Phụng và sự phê phán ‘Âu hóa’ sắc sảo hiếm có

Việc Âu hoá hay Tây hoá mang đặc tính hời hợt được nảy sinh từ sự xuống dốc của đạo đức, được áp đặt bởi bọn thực dân chứ không phải là kết quả của việc tự lựa chọn, chính vì vậy mà đã tạo ra sự phản ứng dữ dội…

Tags: , ,