Bàn về khái niệm phát triển bền vững

Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn rất quen thuộc đối với các học giả; đồng thời, là chủ đề thời sự được bàn thảo nhiều trên các diễn đàn quốc gia và quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội.

Tags:

Bàn về mối quan hệ kinh tế – môi trường trong xã hội đương đại

Quan hệ kinh tế – môi trường là mối quan hệ giữa con người, xã hội với giới tự nhiên trong quá trình hoạt động kinh tế suốt chiều dài lịch sử. Mối quan hệ này đã biến đổi nhanh từ khi loài người hình thành nền kinh tế thị trường hiện đại từ thế kỷ 18.

Tags:

Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường của Nhật Bản

Trong thập niên 1960, tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh đã làm cho Nhật Bản phải chịu những áp lực lớn từ các vấn đề môi trường như: Ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước, không khí…

Tags: , ,


Chủ nghĩa tư bản và sự mong manh của mô hình ‘phát triển bền vững’ phương Tây

“Mặt trái thứ hai của chủ nghĩa tư bản” hay sự phá hủy sinh thái của mô hình sản xuất tư bản được O’connon và Redclift gợi ra đã được minh chứng bởi hàng loạt các nghiên cứu dân tộc học ở nhiều vùng trên thế giới.

Tags: ,

Giới hạn chịu đựng và phát triển bền vững: Tương lai nào cho Việt Nam?

Chúng ta đang ở dưới đáy giới hạn sinh tồn, và cái gì cũng vậy, khi đã chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng, nếu không có những thay đổi hợp lý thì sẽ dẫn đến những biến động to lớn và hệ quả có thể kéo dài đến nhiều thế hệ.

Tags: ,