Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

1/2 dân số thế giới không có nước sạch, vô số loại cá chúng ta ăn sẽ tuyệt chủng, bệnh tật lây lan một cách dễ dàng… là điều đáng sợ mà Trái đất sẽ phải đối mặt vào năm 2050,

Tags: , , , , , ,

Xây dựng đạo đức sinh thái – một trách nhiệm xã hội của con người đối với tự nhiên

Đạo đức sinh thái đang trở thành một yêu cầu mới đối với phẩm chất của con người và việc xây dựng đạo đức sinh thái trở thành một trách nhiệm xã hội của con người đối với môi trường sống.

Tags: ,