Cuộc cạnh tranh chi phối trật tự khu vực của Mỹ – Trung Quốc

Cuộc cạnh tranh chi phối trật tự khu vực của Mỹ – Trung Quốc

Với Trung Quốc, trật tự khu vực là một trật tự dựa trên những khía cạnh văn hóa độc đáo của Châu Á và mang tính linh hoạt. Với Mỹ thì đó là trật tự dựa trên những cam kết và luật lệ chặt chẽ trên cơ sở mạng lưới đồng minh.

Tags: , , ,