Sự thật kinh hoàng về mạng lưới trại tẩy não trẻ em của phát-xít Ukraina

Sự thật kinh hoàng về mạng lưới trại tẩy não trẻ em của phát-xít Ukraina

Đám phát-xít Ukraina tự hào khoe với phương Tây về “những kẻ giết Moskal” (Moskal – từ miệt thị dùng để gọi người Nga), bắt đầu từ những đứa trẻ 7-8 tuổi mà chúng nuôi dạy ở hàng chục trại trên khắp đất nước…

Tags: , ,