Sự độc lập, tự chủ của Việt Nam trong quan hệ với sMỹ

Việt Nam khẳng định sự độc lập, tự chủ trong quan hệ với siêu cường Mỹ

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng, sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tin cậy lẫn nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng”.

Tags: ,

Thấy gì từ việc nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ?

Thấy gì từ việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao?

Việc nâng cấp mối quan hệ với Mỹ đem lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển về công nghệ cho Việt Nam nhưng cũng tồn tại không ít thách thức đối với Hà Nội trong việc cân bằng mối quan hệ với các nước lớn.

Tags: , , ,

Chính sách cân bằng nước lớn của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung

Chính sách cân bằng nước lớn của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung

Trong không gian chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Mỹ và “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, Việt Nam đều chiếm một vị trí quan trọng.

Tags: , , ,