Hai cuộc gặp lịch sử giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cựu thù McNamara

Hai cuộc gặp lịch sử giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cựu thù McNamara

“Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình”.

Tags: ,