Những vụ hỏa hoạn ‘kinh thiên động địa’ trong lịch sử Việt Nam

Những vụ hỏa hoạn ‘kinh thiên động địa’ trong lịch sử Việt Nam

Xét theo câu: “Thủy, hỏa, đạo tặc”, có thể nói chỉ đứng sau lũ lụt, vấn đề hoả hoạn được xem như là một nguy cơ luôn rình rập đe dọa đến đời sống xã hội. Cùng điểm lại những vụ hỏa hoạn lớn trong sử Việt.

Tags: ,