Quan niệm trái ngược về rồng trong văn hóa phương Đông và phương Tây

Quan niệm trái ngược về rồng trong văn hóa phương Đông và phương Tây

Vì truyền thuyết cũng như hình tượng rồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nên có thể sử dụng nó như một cứ liệu để tìm hiểu về truyền thống cũng như sự khác biệt giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.

Tags: , , ,

Một góc nhìn về cội nguồn của biểu tượng rồng Đại Việt

Một góc nhìn về cội nguồn của biểu tượng rồng Đại Việt

Biểu tượng rồng Đại Việt là biểu tượng rồng của các vương triều Đinh – Tiền Lê – Lý – Trần – Lê. Cội nguồn và bản chất của biểu tượng đó là thần sông – nước, được đồng nhất với thần mưa của người Việt.

Tags: , ,