Bài học từ Chính sách bảo vệ môi trường của Malaysia

Bài học từ Chính sách bảo vệ môi trường của Malaysia

Chính phủ Malaysia đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường thông qua việc ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường và đã đạt được nhiều kết quả

Tags: , , ,

Tiền tươi và án tử nhìn từ vụ án lịch sử ‘chuyến bay giải cứu’

Tiền tươi và án tử nhìn từ vụ án lịch sử ‘chuyến bay giải cứu’

Vụ án này nổi lên “tính hai mặt của đồng tiền”. Đồng tiền tội lỗi của những kẻ phạm tội ăn trên nỗi đau, xương máu của đồng bào mình và đồng tiền cứu mạng, thoát án tử, giảm án tù cho các bị cáo.

Tags: , ,

Lê Thánh Tông – vị vua Việt đầu tiên thực thi quyền ‘bình đẳng giới’ bằng pháp luật

Vị vua Việt đầu tiên thực thi quyền ‘bình đẳng giới’ bằng pháp luật

Có những điều lệ trong bộ luật Hồng Đức dành sự ưu tiên quyền “bình đẳng giới” cho phụ nữ, điều hiếm thấy trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Tags: , , , , , ,