Thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp trung lưu Việt Nam

Thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp trung lưu Việt Nam

Ở Việt Nam, đường làm giàu nhanh thường là đường vòng, và tầng lớp trung lưu không có thế và lực khó giành ưu đãi về đồng vốn, về phân bổ tài nguyên và thường phải vận dụng cơ chế xin cho nhiều cạm bẫy.

Tags: , , ,

Bất bình đẳng cơ hội – hiểm họa cho sự phát triển của một đất nước

Bất bình đẳng cơ hội – hiểm họa cho sự phát triển của một đất nước

Xã hội vẫn “phân loại” con người theo những cơ hội khác nhau, tùy vào hoàn cảnh gia đình và nơi sinh sống. Chẳng xa xôi gì, những sinh viên “bị” sửa điểm thi đại học ở một số tỉnh chủ yếu rơi vào các gia đình có tiền hoặc có quyền.

Tags: ,