Người giàu ở Việt Nam kiếm tiền từ đâu?

Ở Việt Nam, cách trở thành tỉ phú nhanh nhất là ‘cạp đất mà ăn’?

Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu nền kinh tế nước ta từ khi mở cửa phát triển thế nào, người giàu làm giàu từ đâu. Tôi cũng tìm hiểu thêm về các tỷ phú trên thế giới, từ đó so sánh Việt Nam ta làm ăn có khác họ không.

Tags: , ,

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh

“Bình quân mỗi người một con gà, nhưng một người có chín, chín người có một”. Ở Việt Nam hiện nay, có một nhóm người trong xã hội với thu nhập trung bình gấp 17 lần những người làm công ăn lương bình thường.

Tags: , ,

VIệt Nam và những tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện đại

Việt Nam và những tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện đại

Để đánh giá mức độ phát triển kinh tế thị trường, các nhà nghiên cứu về cơ bản sử dụng hai nhóm yếu tố chủ yếu, đó là chỉ số tự do kinh tế (Economic Freedom – EF) và mức độ can thiệp của chính phủ.

Tags: , ,