Trước 1975, kinh tế Việt Nam Cộng hòa có thực sự đứng đầu Đông Nam Á?

Chúng ta thường được nghe nhiều về thời kỳ huy hoàng của kinh tế Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, thời mà Nam Việt Nam phát triển vượt xa Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore.

Tags: , , ,


Làm sao để doanh nghiệp nhà nước không còn bỏ mặc lợi ích người dân?

Thật khó tưởng tượng một doanh nghiệp nhà nước với những ưu đãi hỗ trợ lớn như EVN lại cố tình hạch toán sai cả ngàn tỷ đồng để né thuế, đồng thời tạo ra áp lực giả để tăng giá điện với người dùng điện.

Tags: ,