Một cái nhìn về vấn đề bản tính con người trong triết học Trung Hoa cổ đại

Một cái nhìn về vấn đề bản tính con người trong triết học Trung Hoa cổ đại

Những yêu cầu bức xúc của xã hội thời Xuân thu – Chiến quốc và thuyết tiên nghiệm là hai lý do chính tạo ra sự quan tâm của các triết gia, trường phái tư tưởng ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại về vấn đề bản tính con người.

Tags: , ,

Chủ nghĩa hiện sinh ở Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Chủ nghĩa hiện sinh ở Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Để chọn một lý thuyết triết học và mỹ học được du nhập và có ảnh hưởng rộng rãi nhất trong lý luận và sáng tác văn học ở miền Nam Việt Nam những năm 1954-1975, có lẽ nhiều người sẽ không ngần ngại chọn chủ nghĩa hiện sinh.

Tags: , ,

Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ nghĩa cá nhân được đưa lên vị trí hàng đầu đã tạo ra rất nhiều khổ đau. Chúng ta tạo ra sự phân biệt, chia cách giữa ta và người, giữa con người và thiên nhiên, giữa quốc gia này và quốc gia khác…

Tags: , ,