Quan điểm Phật giáo về sát sinh, chiến tranh và lòng yêu nước

Quan điểm Phật giáo về sát sinh, chiến tranh và lòng yêu nước

Chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu con người còn tâm địa giết hại thú vật không thương tiếc, giẫm lên mạng sống của muôn vật, không biết quý trọng mạng sống của đồng loại.

Tags: , , ,