Tại sao viện trợ quân sự Xô-viết tới Hà Nội bằng đường biển chứ không qua Trung Quốc?

Nếu tính riêng một năm 1970 và đem tất cả các hàng hóa chuyển bằng đường biển từ Liên Xô sang Việt Nam trong năm đó chất lên các toa tàu đường sắt, thì đoàn xe lửa chở hàng như vậy sẽ có chiều dài…800 km.

Tags: , ,