Từ quý tộc đến quý tộc zombie hay tầng lớp thượng lưu ‘giả cầy’

Từ quý tộc đến quý tộc zombie hay tầng lớp thượng lưu ‘giả cầy’

Bạn có thấy quanh mình quá nhiều quý tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương.

Tags: ,