Bài học đau đớn từ sự tuyệt chủng của loài hổ ở ở Lào

Bài học đau đớn từ sự tuyệt chủng của loài hổ ở ở Lào

Hổ đã tuyệt chủng ở Lào. Đó là kết luận của một nghiên cứu cuối năm 2019. Nhưng điều duy nhất mà chính phủ Lào quan tâm là nghiên cứu này làm đất nước mất thể diện thay vì coi đó là bài học…

Tags: , , , , ,