Chùm ảnh: Điểm danh 9 nòi hổ hiện đại, 3 nòi đã bị con người làm tuyệt chủng

Chùm ảnh: Điểm danh 9 nòi hổ hiện đại, 3 nòi đã bị tàn sát đến tuyệt chủng

Vào đầu thế kỷ 20, từng có 9 nòi (phân loài) hổ sinh sống trên khắp châu Á. Do sự suy thoái môi trường, và đặc biệt là hoạt động săn bắn vô tội vạ của con người, 3 nòi hổ đã tuyệt chủng, các nòi còn lại đều trong tình trạng nguy cấp.

Tags: , , ,