Biển và chiến lược biển của một số quốc gia hiện nay

Biển và chiến lược biển của một số quốc gia hiện nay

Nhiều nước trên thế giới coi biển đảo và đại dương là định hướng chiến lược phát triển chủ yếu của mình với các tuyến hải vận nối liền các lục địa với nhau và là nơi có các căn cứ quân sự của một số quốc gia.

Tags: ,