Đất nước không thể giàu mạnh nếu dân còn tư duy ‘học để làm quan’

Đất nước không thể giàu mạnh nếu dân còn tư duy ‘học để làm quan’

Phần đông mọi người cố gắng học thuộc lấy một “bồ chữ” để theo đuổi mục đích riêng của mình, làm giàu cho gia đình mình, rạng danh dòng họ mình chứ ít ai quan tâm đến cái chung hay phụng sự đất nước.

Tags: , ,