Tản mạn về niềm tin vào Chúa của con người ngày nay

Tản mạn về niềm tin vào Chúa của con người ngày nay

“Cái chết của Chúa” hoặc ít nhất sự hấp hối của Đấng tối cao của đạo Cơ đốc đang song hành cùng với sự xuất hiện của một loạt thần tượng mới. Chúng sinh sôi nảy nở như vi khuẩn trên những thi thể là nhà thờ Cơ đốc giáo…

Tags: , ,