Chuyện vua Gia Long trả thù nhà Tây Sơn qua lời kể giáo sĩ Pháp

“Tôi xin khởi sự với các việc về vua trẻ Tây Sơn. Trước hết người ta đã bắt vua đó mục kích một cảnh tượng đau lòng. Hài cốt của cha mẹ vua chết đã 10,12, năm nay, cùng hài cốt những người bà con gần của vua đền bị quật lên…”.

Tags: , ,

Mối hận của vua Gia Long với nhà Tây Sơn: Tấn bi kịch lịch sử

Gia Long vẫn đối xử tốt với con cháu họ Trịnh dù hai bên đánh nhau ròng rã 45 năm trời, nhưng sao lại tàn nhẫn đến vậy với nhà Tây Sơn?

Tags: , , , , , ,