Ảnh hiếm về nội thất của Hoàng thành Huế xưa

Ảnh hiếm về nội thất của Hoàng thành Huế xưa

Đại Cung Môn, điện Cần Chánh, điện Phụng Tiên… là những công trình kiến trúc đặc sắc của Hoàng thành Huế đã bị phá hủy trong chiến tranh. Hậu thế chỉ còn biết đến diện mạo các công trình này qua những bức ảnh lịch sử.

Tags: ,


Loạt ảnh đầy hoài niệm về Tết Nguyên đán ở Hà Nội thập niên 1920

Loạt ảnh đầy hoài niệm về Tết Nguyên đán ở Hà Nội thập niên 1920

So với ngày nay, cái Tết ở Hà Nội một thế kỷ trước vừa có những nét rất thân thuộc, vừa có nhiều sự khác biệt lý thú. Cùng khám phá điều này qua loạt ảnh người Pháp thực hiện vào thập niên 1920.

Tags: , ,