Một góc nhìn về chủ đề tình dục trong văn học Việt

Một góc nhìn về chủ đề tình dục trong văn học Việt

Tình dục với tư cách là đối tượng thưởng ngoạn trong văn học Việt thường được sàng lọc qua các thang bậc giá trị đạo lý hoặc triết lý. Rất hiếm trường hợp tình dục thuần tuý lọt được vào trong “khuôn viên” làng văn.

Tags: , , ,


Địa vị lịch sử của phong trào Thơ mới trong nền văn học Việt Nam

Phong trào Thơ mới không chỉ là cuộc hiện đại hoá, thoát khỏi thơ trung đại như nhiều người nghĩ, mà nó còn làm cho thơ Việt thoát khỏi cái bóng Đường luật Trung Hoa hàng nghìn năm, nó chắp nối thơ Việt với thơ toàn thế giới.

Tags: , ,

Di sản văn học của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hai tác phẩm của vua Trần Nhân Tông là Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca góp phần định hình nền văn học tiếng Việt mới với những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh còn được bảo tồn đến ngày nay.

Tags: , , , ,