Ảnh hưởng của mỹ thuật truyền thống trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Ảnh hưởng của mỹ thuật truyền thống trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Mỹ thuật Việt Nam hiện nay đang thực sự bối rối trong thời hội nhập quốc tế. Các giá trị mỹ thuật truyền thống ngày nay đôi khi bị nhận thức sai lệch khiến cho nhiều người nhầm lẫn…

Tags: , , ,