Làm gì để ngăn chặn vòi bạch tuộc của các nhóm lợi ích ở Việt Nam?

Nhóm lợi ích là các nhóm hoạt động ngầm trong lĩnh vực kinh tế, cấu kết với những người có quyền ra quyết định hoặc có thể tác động đến chính sách vì lợi ích riêng của họ…

Tags: , , ,