Nỗi xót xa và niềm phẫn uất mang tên ‘đăng kiểm’

Nỗi xót xa và niềm phẫn uất mang tên ‘đăng kiểm’

Có nước nào có hệ thống kiểm định hoạt động kiểu như Việt Nam ta? Muốn thành lập một trạm đăng kiểm tư nhân ư? Xe có vấn đề về khí thải, về cơi nới trái quy đinh ư? Khỏi lo, cứ nộp tiền cho chúng tôi…

Tags: , ,