Từ câu hỏi với ChatGPT về doanh nghiệp nhà nước

Từ câu hỏi với ChatGPT về doanh nghiệp nhà nước

Một lần, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung hỏi ChatGPT: “Kinh tế Nhà nước có đóng vai trò chủ đạo được không?”. Ông nhận được câu trả lời, đây là một chủ đề tranh cãi và có nhiều quan điểm khác nhau.

Tags: , ,

Bài học về chủ quyền và hòa bình nhìn từ lịch sử chủ nghĩa đế quốc Mỹ

Bài học về chủ quyền và hòa bình nhìn từ lịch sử chủ nghĩa đế quốc Mỹ

Mặc dù không thường được coi là một loại hàng hóa nhưng trong lịch sử, chủ quyền đã từng giống như một thứ có thể mua và bán, thậm chí là phương tiện chính cho sự bành trướng lãnh thổ của Mỹ.

Tags: , , ,