Vạn Xuân Thứ Phi và thiên tình sử đẫm lệ nổi tiếng triều Trần

Vạn Xuân Thứ Phi và thiên tình sử đẫm lệ nổi tiếng triều Trần

Lê Tắc đã kể lại câu chuyện tình của Vạn Xuân Thứ Phi trong cuốn An Nam Chí Lược. Đó là một mối tình đẹp và cảm động, không thể  phai nhạt dẫu phú quý nhung lụa tràn đầy và thời gian đằng đẵng cũng….

Tags: , ,