Những bài học kinh nghiệm từ lịch sử trị thủy của Hà Lan

Những bài học kinh nghiệm từ lịch sử trị thủy của Hà Lan

Lịch sử Hà Lan gắn với sự phát triển của chiến lược phòng hộ nước và lấn biển. Đó là lịch sử của quá trình thích ứng với những điều kiện luôn biến đổi, lịch sử của những sáng tạo và đổi mới, thử nghiệm và cải tiến.

Tags: ,