Tính thiêng và tính tục trong nghệ thuật ca – múa nhạc Chăm truyền thống

Tính thiêng và tính tục trong nghệ thuật ca – múa nhạc Chăm truyền thống

Nghệ thuật ca – múa nhạc truyền thống Chăm luôn luôn được phân tách ra thành hai phần rõ rệt, một là nghệ thuật phục vụ nhu cầu tâm linh, hai là nghệ thuật phục vụ giải trí đời thường.

Tags: , , ,