Đôi nét về nghệ thuật xiếc ở Việt Nam

Đôi nét về nghệ thuật xiếc ở Việt Nam

Xiếc là một loại hình nghệ thuật tổng hợp. Ngôn ngữ của xiếc là những hình tượng nghệ thuật được hình thành và phát triển từ cuộc sống thông qua các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống, nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động sản xuất, đấu tranh sinh tồn…

Tags: