Bài học xương máu từ việc xây dựng xã hội pháp quyền ở Hàn Quốc

Bài học xương máu từ việc xây dựng xã hội pháp quyền ở Hàn Quốc

“…Tự hào với những công trình và doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, nhưng xấu hổ vì tham nhũng vẫn dai dẳng ở thượng tầng”. Người bạn Hàn Quốc chia sẻ khi chúng tôi đứng dưới chân tháp Lotte tại Seoul.

Tags: , , ,

Cái nhìn của người nước ngoài về ‘khoảng cách quyền lực’ ở Việt Nam

Cái nhìn của người nước ngoài về ‘khoảng cách quyền lực’ ở Việt Nam

Chuyện cấp dưới không dám có ý kiến khác với cấp trên khá phổ biến ở một quốc gia bị ảnh hưởng mạnh bởi đạo Khổng như Việt Nam. Khoảng cách quyền lực gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ.

Tags: ,

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Tăng trưởng nhưng không chú trọng đến tính bền vững của môi trường sống và tính minh bạch, giải trình của hệ thống đã dẫn đến những hệ lụy về tham nhũng, thất thoát, tổn hại môi trường và phân hóa giàu nghèo.

Tags: , ,