‘Poorly made in China’ – cuốn sách vạch trần sự thâm hiểm của doanh nhân Trung Quốc

Một cuốn sách rất cần đối mọi người Việt giai đoạn hiện nay, không chỉ cho các doanh nhân, mà cả cá lãnh đạo, để có đối sách cần thiết với người hàng xóm lạ kỳ.

Tags: , ,


Những mẩu chuyện đáng suy ngẫm về văn hóa kinh doanh của người Mỹ

Những mẩu chuyện đáng suy ngẫm về văn hóa kinh doanh của người Mỹ

Buôn to bán lớn thế nào hay những gì gì khác thì không dám bàn, nhưng chỉ riêng những chuyện nhỏ nhặt về chữ tín như vậy thôi, bảo sao nước Mỹ cứ giàu bền vững. Tôi chưa thấy gian dối và chộp giật trong từ điển kinh doanh của họ.

Tags: , ,