Chùm ảnh: Kỹ thuật xây nhà chọc trời với giàn giáo bằng tre của người Hồng Kông

Giàn giáo bằng tre là một kỹ thuật xây dựng lâu đời nhưng vẫn được sử dụng trong một thành phố Hồng Kông hiện đại, đang phát triển ngày càng mạnh mẽ với các tòa nhà ngày càng cao và dày đặc hơn.

Tags: ,


Tổng quan về 21 nền kinh tế APEC

21 nền kinh tế APEC có khoảng 2,5 tỷ dân, với GDP 19.000 tỷ USD và chiếm tới 47% thương mại thế giới.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,