Đằng sau cuộc chiến tiếng Quảng Đông – Quan thoại ở Hồng Kông

Đằng sau cuộc chiến tiếng Quảng Đông – Quan thoại ở Hồng Kông

Hơn một nửa người dân Hồng Kông đang nói tiếng Quan Thoại, so với chỉ 30% một thập niên trước. Niềm tự hào về tiếng Quảng và mối quan ngại rõ ràng rằng ngôn ngữ này đang bị đe dọa tiếp tục dẫn dắt văn hóa và chính trị Hồng Kông.

Tags: ,


Chùm ảnh: Kỹ thuật xây nhà chọc trời với giàn giáo bằng tre của người Hồng Kông

Giàn giáo bằng tre là một kỹ thuật xây dựng lâu đời nhưng vẫn được sử dụng trong một thành phố Hồng Kông hiện đại, đang phát triển ngày càng mạnh mẽ với các tòa nhà ngày càng cao và dày đặc hơn.

Tags: ,