Về tà thuyết Pháp Luân Công và sự hoang tưởng của ‘giáo chủ’ Lý Hồng Chí

Tà thuyết Pháp Luân Công và sự hoang tưởng của ‘giáo chủ’ Lý Hồng Chí

Lý Hồng Chí cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp hoàn toàn sai, và rằng toàn chư thần, con người xuống thế gian đều phải “ký thệ ước” với ông ta. Và lịch sử nền văn minh chỉ có 5000 năm, muốn được sống sót thì phải tin theo Lý.

Tags: ,


Cuộc ‘cách mạng’ trên bàn thờ gia tiên của người Việt

Cuộc ‘cách mạng’ trên bàn thờ gia tiên của người Việt

Đang có một cuộc thay đổi lớn diễn ra trên những bàn thờ gia tiên của người Việt. Cuộc thay đổi đó phản chiếu một cách tinh tế những cuộc bể dâu đang diễn ra trong đời sống xã hội và đời sống tinh thần của con người.

Tags: ,