Nếu mỗi tháng ai cũng được cho không 10 triệu đồng, xã hội sẽ ra sao?

Nếu mỗi tháng, ai cũng được cho không 10 triệu, bạn có bỏ ngay công việc ngu xuẩn bạn đang làm, trở thành một nhà hoạt động xã hội vĩ đại. Hay bạn sẽ thành một thứ ăn bám xã hội, chây lười ngồi nhà cả ngày và cày game?

Tags: