Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraina

Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraina

Nếu chỉ là thỉnh thoảng xảy ra một trận “đánh trộm”, thì có thể coi là may mắn. Nhưng việc “đánh trộm” gây thiệt hại nặng nề cho đối phương vài lần trong một tháng thì rõ ràng không phải là ngẫu nhiên.

Tags: , ,