Những vụ hỏa hoạn lớn được ghi chép trong cổ sử Việt Nam như thế nào?

Năm Đinh Dậu (1837), lửa lan khắp 27 phường ở Thăng Long, đốt cháy 1430 căn nhà gây rất nhiều thiệt hại gây chấn động cả nước, quan lại Bắc Thành khi đó phải dâng sớ xin chịu tội.

Tags: , , , ,


Nghệ thuật dùng ‘vũ khí động vật’ trong chiến trận của người Việt

Nhiều loài động vật khác nhau đã được ông cha ta huấn luyện để biến thành những vũ khí “không thể ngờ tới” trong chiến trận.

Tags: , , , , , ,

Chuyện đánh bạc trong cổ sử Việt Nam

Dưới chế độ phong kiến, không ít quan lại, người dân, thậm chí là cả bậc vua chúa sa đà vào tệ nạn cờ bạc. Trước vấn nạn này, một số triều đại phong kiến Việt Nam đưa ra những quy định nhằm nghiêm trị tội đánh bạc.

Tags: , , , , ,