Võ thuật Việt: Từ thuật cận công đến binh pháp ‘nở hoa trong lòng địch’

Võ thuật Việt: Từ thuật cận công đến binh pháp ‘nở hoa trong lòng địch’

Các môn võ có nguồn gốc Trung Hoa thường lấy khoảng cách xa, đoạn đường di chuyển dài để tạo lực. Đòn võ ta đánh ngắn, ở cự ly gần nên phải dựa trên thân pháp luồn đảo, vặn, trượt làm đà, tạo cơ hội để “nhập nội”.

Tags: , ,