Thời trung đại trong văn học các nước khu vực văn hóa chữ Hán

Thời trung đại trong văn học các nước khu vực văn hóa chữ Hán

“Khu vực văn hóa chữ Hán” là một khái niệm được sử dụng rộng rãi để chỉ khu vực gồm các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa từ sớm và lâu dài như: Việt Nam, bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản, và tất nhiên trung tâm là Trung Quốc.

Tags: , , , ,