Cú lừa Đức quốc xã ngoạn mục của nhà sinh học Do Thái

Vụ cấp vắc-xin “dởm” cho những tên lính phát-xít ở chiến trường, đồng thời chuyển vắc xin “xịn” cho những người Do Thái sống tại các trại tập trung của Đức quốc xã được coi là một trong những cú lừa ngoạn mục nhất trong Thế chiến II.

Tags: , ,