Nghệ thuật ‘đu dây’ giữa Mỹ và Trung Quốc: Trường hợp Philippines

Philippines là ví dụ về một quốc gia “chơi với cả hai phía”, và cho tới nay đã thành công. Trên thực tế, Philippines đã và đang cho các nước khác thấy cách thức họ có thể thoát ra khỏi tình huống khó xử.

Tags: , , ,