Bài học từ cách truyền thông Nhật Bản ứng xử trước thảm họa

Bài học từ cách truyền thông Nhật Bản ứng xử trước thảm họa

Trong hoàn cảnh người dân gánh chịu thảm họa, việc ngừng phát các chương trình giải trí sẽ gây thiệt hại kinh tế, nhưng đó là trách nhiệm của “người trong một nước”.

Tags: , ,