Khái quát về thị trường chứng khoán Mỹ

Khái quát về thị trường chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ có lịch sử phát triển lâu dài và đã đạt đến trình độ cao về mọi mặt. Mô hình thị trường chứng khoán Mỹ đã được nhiều nước học tập, áp dụng và sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng nước.

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Ảnh màu hiếm về cuộc sống ở Mỹ thời kỳ Đại suy thoái

Ảnh màu hiếm về cuộc sống ở Mỹ thời kỳ Đại suy thoái

Nước Mỹ rơi vào Đại suy thoái – một trong những cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất lịch sử nhân loại – vào cuối thập niên 1920, và chỉ thoát khỏi Đại suy thoái khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra.

Tags: , , ,