Định giá lại ‘nông nghiệp, nhà nước, văn minh’?

Định giá lại ‘nông nghiệp, nhà nước, văn minh’?

Không chỉ có việc chúng ta thuần hóa cây trồng, vật nuôi, mà chính những cây con này đã “thuần hóa” con người, buộc con người phải lệ thuộc và phục vụ chúng. Theo hướng này, con người đã phải “trả giá”…

Tags: , ,