Viễn cảnh biến động địa chính trị thế giới thời gian tới

Lịch sử là một chuỗi nối tiếp những đảo lộn địa chính trị, xen kẽ bởi những giai đoạn lắng dịu. Xung đột lớn sẽ diễn ra trên 3 đấu trường lớn: Châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông.

Tags: , , , , , ,