Về thể loại người ‘bất mãn với cả xã hội’

Về sự thảm hại của hạng người ‘bất mãn với cả xã hội’

Có những người sẽ chỉ đứng một mình, bất mãn trước niềm vui của xã hội hay hả hê trước nỗi đau chung của mọi người, hoặc không thì cũng bới móc, giễu cợt, tìm bằng được thứ để có thể chê tơi tả.

Tags: , ,

Cạnh tranh giữa con người với AI không còn là chuyện khoa học viễn tưởng

Cạnh tranh giữa con người với AI không còn là chuyện khoa học viễn tưởng

Mọi công việc không yêu cầu tư duy ở tầm cao và có tính lặp đi lặp lại sớm muộn cũng sẽ được đảm nhiệm bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo (AI). Bao nhiêu người sẽ mất việc làm vào tay AI trong tương lai?

Tags: , ,