Cần một cuộc đại phẫu để thanh lọc toàn diện ngành dầu khí

Những khoản lợi nhuận to lớn ở ngành dầu khí đã khiến nhiều kẻ tìm cách chui sâu vào các vị trí lãnh đạo, lạm dụng chức vụ, kéo bè, kết cánh để tranh quyền, đoạt lợi, lũng đoạn bộ máy tổ chức.

Tags: , ,