Chùm ảnh: Ảnh màu hiếm về cuộc sống ở Mỹ thời kỳ Đại suy thoái

Ảnh màu hiếm về cuộc sống ở Mỹ thời kỳ Đại suy thoái

Nước Mỹ rơi vào Đại suy thoái – một trong những cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất lịch sử nhân loại – vào cuối thập niên 1920, và chỉ thoát khỏi Đại suy thoái khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra.

Tags: , , ,